La nostra presència a Internet - Entrevista a Yenisley Moriano Delgado

La presència a internet és bàsica per a l'agent comercial, és la seva carta de presentació. Des de la pàgina web fins a la gestió de xarxes socials o eines digitals per a la gestió de clients, cada negoci té solucions que responen a les seves necessitats i l'ajuden a créixer. Ara el COACB estrena nou web, al mateix temps que actualitza la plataforma comercial-jobs, la borsa de treball en línia exclusiva del sector comercial. Parlem amb el Rubén Abad i la Yenisley Moriano sobre com veuen aquestes novetats i la seva pròpia experiència professional amb la digitalització.

Empiece a escribir aquí...

Identificarse dejar un comentario
Sil 2023 Barcelona 7-9 Junio